Vizor Solskydd AB integritetspolicy

Denna integritetspolicy berättar om hur Vizor Solskydd AB samlar in och använder personuppgifter.

Vizor Solskydds VD är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter, där det dagliga ansvaret kommer fram under varje enskild punkt.

Behandling av personuppgifter www.vizor-solskydd.se

VD har det dagliga ansvaret för Vizor Solskydd ABs behandling av personuppgifter på vizor-solskydd.se, om inte annat anges nedan. Det är frivilligt för dem som besöker webbplatserna att tillhandahålla personlig information relaterad till tjänster, till exempel att ta emot nyhetsbrev. Behandlingsbasen är med individens samtycke, om inget annat anges.

Personuppgifter till tredje person

Vizor-solskydd.se delar inte, säljer inte, överför inte eller på annat sätt avslöjar din personliga information på annat sätt än vad som beskrivs i sekretesspolicyn. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga eller får ditt samtycke. Samarbetare får endast tillgång till informationen om detta är nödvändigt för att utföra tjänster åt vizor-solskydds.se

Internetstatistik

Vizor Solskydd AB samlar in oidentifierad information om besökare på vizor-solskydds.se. Syftet med detta är att utveckla statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationstjänster på webbplatsen. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många personer som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användare kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Informationen behandlas i en oidentifierad och aggregerad form. Oidentifierad innebär att vi inte kan spåra informationen vi samlar tillbaka till den enskilda användaren. Vi samlar hela IP-adressen, men IP-adressen är oidentifierad så att endast de tre första grupperna i adressen används för att generera statistik. Det vill säga om IP-adressen består av numren 195.159.106.89 används endast 195.159.106.xx. Dessutom bearbetas IP-adresser på aggregerad nivå, dvs all data slås samman i en grupp och behandlas inte individuellt.

Vi använder Google Analytics på vår webbplats. Detta är ett verktyg för öppen källkod (GPL) och installeras på en dedikerad server med tjänsteleverantören. Information från detta verktyg ges inte ut från Vizor Solskydd AB till andra aktörer.

Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbsida.

För att se en översikt över cookies vi använder, klicka här

Nyhetsbrev

Vizor Solskydd AB skickar ut oregelbundna nyhetsbrev via e-post. För att vi ska kunna skicka e-post måste du registrera en e-postadress. E-postadressen är lagrad i en separat databas, inte delad med andra och raderas när du avbryter prenumerationen. E-postadressen raderas även om vi får feedback om att den inte är aktiv. Du kan välja att ange om du representerar ett företag, privatperson, journalist eller annat. Detta görs för att vi bara ska skicka relevant information.

3 Betalningslösningar

Av säkerhetsskäl bevarar vi historik som innehåller IP-adressen vi mottar order från. Betalningsinformation på vizor-solskydd.se: IP-adress, namn, adress, e-post och mobilnummer.

Alla system som behandlar personuppgifter relaterade till betalning av order är strikt begränsade till anställda som utför nödvändiga uppgifter relaterade till ordern.

I dagsläget gäller detta:

Klarna, faktura och konto

PyaPal, kortbetalning, faktura och konto

Kortbetalning Visa och Mastercard

Leverans av varor

Vi samarbetar med Postnord och Posten för godstransporter. Dessutom använder vi Logistra Cargonizer EDI-system för överföring av nödvändig mottagarinformation, till exempel namn, adress, mobilnummer och e-postadress samt vald leveranspunkt. Informationen raderas inom 36 månader.

E-post og telefon

Visor AS använder e-post och telefon som en del av det dagliga arbetet för att kommunicera med våra kunder.

För e-post använder vi biljettsystemet för Freshwork, vilket gör det enklare för oss att kontrollera varje ärende med biljett- / ärendenummer. Information som sparas här är e-postadress, eventuellt mottaget namn, adress och telefonnummer. I slutet av ärendet stängs biljetten och raderas automatiskt efter 24 månader.

Information som tas emot på telefon lagras på Freshwork.

Vizor Solskydd ABs anställda använder också e-post i dialog med interna och externa kontakter. Individen ansvarar för att radera meddelanden som inte längre är relevanta och åtminstone årligen granskas och raderar onödigt innehåll i brevlådan. Vid uppsägning raderas e-postkonton, men vissa relevanta e-postmeddelanden kommer vanligtvis att överföras till kollegor.

Känslig personlig information ska inte skickas via e-post..

Vi vill göra dig uppmärksam på att vanliga mail är krypterade, därför uppmanar vi dig att inte skicka konfidentiell, känslig eller konfidentiell information via e-post.

Telefonsamtal (telefonnummer från tid till annan och tidpunkt för samtalet) är inloggade i vårt telefonutbyte. Denna logg krävs för administration och drift av systemet och att den används som grund för statistik. Komplett logg raderas efter ett år. Dessutom har anställda en översikt över de senaste samtalen på sina telefoner. Om ett telefonsamtal är kopplat till ett enda fall kan en anteckning skrivas efter samtalet som spelats in. Ingen annan systematisk registrering av telefonsamtal görs där den som ringer kan identifieras. Telefonsamtal till vårt supportnummer liknar inställningen.

Rättigheter

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om personuppgifter i ett företag. Vizor Solskydd AB har lämnat denna information i denna deklaration och hänvisar hit till eventuella förfrågningar. De som är registrerade i ett av Vizor Solskydd ABs-system har rätt att få tillgång till egna uppgifter. Personen har också rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller andra upplysningar från Vizor Solskydd AB ska korrigeras, raderas eller kompletteras. Detta måste besvaras gratis och senast inom 30 dagar.

Kontaktinformation

E-post: kundservice@vizor-solskydd.se

Telefon: 079 339 79 12

Senast ändrat datum 31.08.2018